DonorHeroj

Spasi živote, doniraj organe!

Mitovi i istine o doniranju organa

1. Bogati i poznati ljudi imaju prednost na listi čekanja i prioritet prilikom dodeljivanja organa

Nacionalni sistem liste čekanja je stvoren da bi osigurao raspodelu organa na osnovu tkivne pododarnosti, krvne grupe, urgentnosti i telesne konstrukcije primaoca, kao i dužine čekanja na listi za transplantaciju. Eksplantacije i transplantacije izvodi zaseban tim lekara, čime je mogućnost zloupotreba još više smanjena. Distribucija organa i određivanje primaoca ne zavise od materijalnog stanja i društvenog statusa. Kada je pacijent stavljen na listu čekanja za transplantaciju organa ono što se stvarno računa je ozbiljnost bolesti, vreme čekanja, podudarnost tkiva, krvna grupa i druge medicinske informacije...

 

2. Dešava se da se ljudi probude iz moždane smrti

Moždana smrt nije koma. Moždana smrt je klinička i pravna definicija smrti i javlja se kao posledica velike i nepovratne povrede mozga i moždanog sistema. Kao posledica povrede, uprkos svim medicinskim naporima, mozak otiče i sprečava sopstveni dotok krvi. Bez krvotoka, a samim tim i bez snadbevanja kiseonikom, moždana tkiva odumiru velikom brzinom. Životne funkcije (disanje i rad srca), mogu biti produžene mehaničkim uređajima nekoliko sati ili dana, ali ne dugotrajno. Lekari utvrđuju moždanu smrt, striktnim neurološkim testom, kojim potvrđuju da nema moždane aktivnosti kao i da je dotok krvi u mozak prekinut, a moždane ćelije nepovratno uništene. Pošto ne postoji mogućnost da mozak ikada više funkcioniše, pacijent se proglašava moždano mrtvim.

 

3. Ja sam star i previše bolestan da budem donor organa

Teoretski svako bez obzira na uzrast, rasu, pol itd. može biti potencijalni donor organa i tkiva, pa čak i osobe sa više hroničnih oboljenja. Jedan donor može potencijalno da spasi ili poboljša kvalitet života više od 25 osoba. Medicinsko stanje organa, u trenutku smrti, određuje koji organi i tkiva mogu biti presađeni. Registrovani su slučajevi da su donori bili i preko 100 godina stari. Zbog toga bez obzira na doba i medicinsku istoriju, svako može biti potencijalni donor organa i tkiva.

 

4. Imam slab vid i zato ne mogu da budem donor rožnjače

Netačno. Moguće je transplantovati rožnjaču od osobe sa slabim vidom, jer sama rožnjača nije uzrok kratkovidosti, odnosno dalekovidosti.

 

5. Lekari se neće truditi da mi spasu život kako bi mi uzeli organe

Prioritet broj 1 svakog lekara je da spasi život. Doniranje organa i tkiva se može uzeti u obzir tek u slučaju moždane smrti, koja je nepovratna i definitivna. Doktori koji rade u transplantacionom timu su odvojeni od doktora iz urgentnog odeljenja i doktora koji utvrđuju moždanu smrt. Na kraju, u slučaju moždane smrti, porodica ili bližnji preminulog odlučuje o tome da li će organi biti donirani ili ne, a ne doktori.

 

6. Dovoljno je posedovanje donorske kartice da bi u slučaju moždane smrti bili donor organa i tkiva

Uvek i neizostavno se traži saglasnost porodice preminulog. Doktori se konsultuju, sa članovima porodice preminulog, iako je posedovao donorsku karticu i tek nakon saglasnosti porodice pristupaju daljem procesu presađivanja. Zato je veoma važno da svojim bližnjima saopštite svoju želju da želite da budete donor organa i tkiva, kako bi bili sigurni da će oni tu želju i ispoštovati.

 

7. Dovoljno je da svoju želju, da želim da budem donor organa i tkiva, saopštim u svom testamentu

Do trenutka kada se vaš testament bude pročitao, biće prekasno da bi vaši organi bili transplantovani. Zato se registrujte kao dobrovoljni donor organa i tkiva i saopštite svoju želju svojoj porodici. Ukoliko je vaša porodica upoznata sa vašom željom da budete donor organa i tkiva, veća je verovatnoća da će dati saglasnost doktorima. Međutim, isto tako je važno da i vi znate stavove i želje, članova važe porodice, povodom doniranja organa i tkiva.

 

8. Ne želim da moja porodica snosi dodatne troškove nastale usled doniranja organa

Ne postoje dodatni troškovi za porodicu donora, kao ni nadoknada za donirane organe, a prodaja organa je strogo zabranjena ZAKONOM.

 

9. Doniranje organa nagrđuje i unakažava telo

Doniranje organa ne nagrđuje telo pokojnika i ne odlaže sahranu. Organi se eksplantuju hirurškim zahvatom, telo pokojnika se tretira sa pažnjom i dostojanstvom i moguća je čak sahrana sa otvorenim kovčegom.

 

10. Osoba koja dobije organ, sa organom dobija i misli i osećanja donora

Misli i sećanje su memorisani u mozgu. Iako zvuči interesantno, da se drugim organima mogu prenositi osećanja i sećanje na druge osobe, ipak to spada u domen fikcije.

 

11. Donorsku karticu mogu dobiti samo lično u transplantacionom centru

Da biste dobili donorsku karticu dovoljno je samo da pozovete neki od telefonskih brojeva, ostavite svoje podatke i dalja komunikacija se vrši poštom. Prijavljivanje za donorsku karticu uzima samo malo Vašeg vremena.

SPASI ŽIVOTE, ZAVEŠTAJ ORGANE!

 

*Kliknite na mit da bi saznali istinu.

Preuzmi PDF fajl za štampanje

DonorHeroj

©2010-2011 DonorHeroj | Validan XHTML i CSS.

Facebook Twitter MySpace